Arbeidsfysio
therapie

Arbeidsfysiotherapie

Preventie en behandeling van werk-gerelateerde aandoeningen

 • Preventie van klachten, verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Behandeling
 • Re-integratie
 • Advisering vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers
 • Maatwerk!

Screening en diagnostisering

 • Intake gesprek
 • Lichamelijk onderzoek

Preventief handelen

 • Werkplekonderzoek
 • Til training
 • Rug training (Origene)
 • Leefstijl advies
 • Ergonomisch ontwerpen

Multidisciplinair samenwerken

 • Contact met ARBO- bedrijfsarts
 • Diëtist
 • Coach

Plan van aanpak wordt op maat geschreven en voorgelegd aan het Management Team