Orofaciale fysiotherapie

Orofaciale fysiotherapie (kaakfysiotherapie) is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie en richt zich op klachten van het hoofd, de nek en de kaak- en mondregio.

U kunt bij de orofaciale fysiotherapeut terecht voor klachten die zich uiten in:

  • Pijnlijke en vermoeide kaakspieren
  • Pijn in en rondom het kaakgewricht, tanden en kiezen
  • Knappende en krakende kaken
  • Pijn met kauwen, geeuwen en/of openen van de mond
  • Knarsen en klemmen
  • Oorsuizen, oorpijn
  • Hoofdpijnklachten
  • Nek- en schouderklachten

De fysiotherapeut bepaalt aan de hand van een vraaggesprek, onderzoek van de kaak- en wangregio, nek en schouders of u in aanmerking komt voor orofaciale fysiotherapie. Zo nodig wordt u terug of doorverwezen naar uw tandarts, huisarts of andere specialist (kaakchirurg, neuroloog, KNO-arts).