Revalidatie
bij long-
aandoeningen

Revalidatie bij longaandoeningen

Bij aandoeningen van de longen wordt benauwdheid ervaren en wordt beweging vermeden. Men verliest conditie en spierkracht, waardoor nog sneller kortademigheid en vermoeidheid ontstaat. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om in beweging te komen of activiteiten te ontplooien. Veel mensen met longaandoeningen hebben last van hoesten en vastzittend slijm. Hierdoor kan ook benauwdheid ontstaan. Revalidatie bij longaandoeningen richt zich op het verminderen van de lichamelijke gevolgen bij kortademigheid, conditieverlies en benauwdheid. De fysiotherapeut begeleidt hierin. In een uitgebreid vraaggesprek worden uw klachten in kaart gebracht. Hierin kunt u vragen stellen, uw wensen kenbaar maken en aangeven wat u weer wilt kunnen. Longfunctietesten die zijn afgenomen worden meegenomen in de beoordeling. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld.

Fysiotherapie bestaat uit:

  • Het verkrijgen van inzicht in de aandoening en de gevolgen
  • Het leren ophoesten van vastzittend slijm (waardoor minder benauwdheid wordt ervaren en minder risico bestaat op complicaties)
  • Verbeteren van de conditie en spierkracht
  • Creëren van een betere zelfredzaamheid en kwaliteit van leven

Door een betere conditie kunnen activiteiten beter worden volgehouden, is men minder snel kortademig en voelt men zich prettiger. De kans op longcomplicaties en ziekenhuisopname wordt verminderd.

  • Het verkrijgen van inzicht in de aandoening en de gevolgen
  • Het leren ophoesten van vastzittend slijm (waardoor minder benauwdheid wordt ervaren en minder risico bestaat op complicaties)
  • Verbeteren van de conditie en spierkracht
  • Creëren van een betere zelfredzaamheid en kwaliteit van leven

Door een betere conditie kunnen activiteiten beter worden volgehouden, is men minder snel kortademig en voelt men zich prettiger. De kans op longcomplicaties en ziekenhuisopname wordt verminderd.